Missie

De missie van doumaconsult is het ont-moeten van mensen, door hen in contact te brengen met de (eigen) natuur.

Terug naar visie